ЧИ РОЗВИВАЄТЕ ВИ ЗДІБНОСТІ СВОЄЇ ДИТИНИ?

ЧИ РОЗВИВАЄТЕ ВИ ЗДІБНОСТІ СВОЄЇ ДИТИНИ?
   Як можна зрозуміти складний світ дитини: відкрити його таємниці, знайти те, що найбільше її цікавить, хвилює? Отже, - те, що пов'язано з творчістю, талантом.
     А чи замислювались ви, дорогі батьки, над тим, наскільки ефективним є ваш вплив на розвиток дитини? На це питання Ви самі можете відповісти чесно, якщо заповните таку анкету і підрахуєте суму балів.
                                                  
АНКЕТА
1. Яка Ваша освіта: середня, середня спеціальна, вища? (Потрібне підкресліть)
2. У якій сфері людської діяльності Ви працюєте (медицина, освіта, економіка, право, військова, спорт і т.п.)? Ваша професія?
3. Чим захоплюєтесь у вільний час?
  так    іноді    ні
4. Чи на всі запитання дитини Ви відповідаєте так терпляче та відверто, як це можливо?  
5. Чи сприймаєте серйозно "дорослі" запитання та висловлювання дитини?  
6. Чи е у Вас вдома стенд (місце), на якому дитина може демонструвати свої робота?  
7. Чи сварите дитину за безлад у її кімнаті чи на столі, якщо це пов’язано з творчими заняттями і робота ще не закінчена?  
8. Чи є у дитини кімната виключно для її занять або частина кімнати (потрібне підкреслити)?  
9. Чи доручаєте дитині завдання, які їй  під силу?  
10. Чи допомагаєте дитині будувати її власні плани та приймати рішення?  
11. Чи берете дитину у мандрівки цікавими місцями?  
12. Чи допомагаєте дитині удосконалити результат її роботи?  
13. Чи встановлюєте для дитини прийнятний поведінковий стандарт (у межах "розумного") і слідкуєте, щоб вона його дотримувалась?  
14. Чи говорите дитині, що вона гірша за інших дітей?  
15. Чи караєте дитину, принижуючи її?  
16. Чи забезпечуєте дитину книгами та матеріалами для її улюблених занять?  
17. Чи привчаєте дитину мислити самостійно?  
18. Чи привчаєте дитину до читання з дитинства?  
19. Чи спонукаєте дитину вигадувати історії, фантазувати?  
20. Чи дозволяєте дитині брати участь у плануванні сімейних справ та мандрівок?  
21. Чи хвалите дитину за вивчені вірші, розповіді, пісні?  
22. Чи вчите дитину вільно спілкуватися з дорослими будь-якого віку?  
23. Чи розробляєте практичні експерименти, аби допомогти дитині більше дізнатися про щось?  
24. Чи дозволяєте дитині гратися з усіляким непотрібом?  
25. Чи спонукаєте дитину знаходити проблеми і  потім розв’язувати їх?  
26. Чи знаходите в заняттях дитини щось гідне схвалення?  
27. Чи існують теми, які зовсім виключаєте у обговореннях  із дитиною?  
28. Чи даєте дитині можливість самій приймати рішення?  
29. Чи допомагаєте дитині знаходити телепрограми, які заслуговують на у вагу?  
30. Чи розвиваєте в дитині позитивне сприймання її здібностей?  
31. Чи відсторонюєтесь від невдач дитини, говорячи: "Я теж цього не вмію"?  
32. Чи заохочуєте в дитині максимальну незалежність від дорослих?  
33. Чи віддаєте перевагу самостійному виконанню головнеї частини роботи дитиною (за яку вона сама взялася), навіть якщо не впевнені в пози¬тивному кінцевому результаті?  

Оцінювання результатів
Спочатку згідно з ключем підрахуйте бали.
Запитання № 1:
"вища" — 2 бали,
"середня спеціальна" — 1 бал,
"середня" — 0 балів;
Запитання № 2 (бали нараховуються залежно від того, наскільки багато знань та творчого підходу потребує професія):
"потребує багато знань та творчого підходу" —
Оцінювання
"так собі" — 1 бал;
"стереотипна діяльність" 0 балів;
Запитання № 3:
якщо є хобі — 2 бали;
немає — 0 6ал1в;
Запитання №№ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33:
"так" — 2 бали;
"іноді" — 1 бал;
"ні" - 0 балів;
Запитання №№ 7, 14, 27, 31:
"так" — 0 балів,
"іноді" — 1 бал,
"ні" - 2 бали.
Складіть суму балів за трьома шкалами та оцініть рівень відповідного показника:
- інтелектуального розвитку (шкала включає запитання №№ 1, 4, 5, 16, 18, 20, 23, 27, 29);
високий рівень — 15 —18 балів;
середній — 5 —14 балів;
низький — 0 — 4 бали;
- творчих досягнень (запитан¬ня №№ 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 19, 22, 24, 25):
високий рівень — 19 — 22 бали;
середній — 5 —18 балів;
низький — 0 — 4 бали;
- здатності до саморегуляції (запитання №№ 9, 10, 13, 14, 15, 17,21, 26, 28, 30, 31, 32, 33):
високий рівень — 21 —26 балів;
середній — 7 — 20 балів;
низький — 0 — 6 балів.
      Коли ви підрахуєте свої резуль¬тати, ви зрозумієте, яким рівням вони відповідають.
     Отже, якщо ваша відповідь перебуває у межах "високого" рівня, можна сказати, що ви докладаєте всіх зусиль для якнайповнішого розвитку дитини її талантів і здібностей. Ви підтримуєте кожне її поривання, намагаєтесь сформувати у неї такі риси характеру, як самостійність, незалежність, доброзичливість і контактність, вміння організовувати себе і інших, — характери¬стики, що є дуже важливими для реалізації творчої особистості. Крім того, ви розвиваєте у дити¬ни позитивне бачення себе і світу, прагнете сформувати у неї адекватну самооцінку, що впливає на розвиток реалістичного та оптимістичного ставлення до се¬бе і світу, а отже, є запорукою збереження психологічного здоров'я.
      Однак тут хочеться поставити перед вами запитання: чи не забуваєте ви у "єдиному пориві" про свої особисті та інших лю¬дей бажання і потреби, чи привчаєте ви дитину розуміти їх і рахуватися з ними? Якщо -  "так", то ви створили "ідеальну" атмосферу для розвитку талановитої особистості.
     Середній рівень свідчить про позицію 6атьків щодо виховання дитини з погляду "здорового глузду". Такий підхід, з одного боку, забезпечує більшою чи меншою мірою розвиток здібностей, з іншого - може його якоюсь мірою стимулювати або переслідує позицію "невтручання", надаючи тим самим дитині свободу дій, можливість діяти згідно зі своїми бажаннями і на власний розсуд.
    Це сприяє до певної міри формуванню суперечливого типу осо-бистості, тобто такої, яка, виявляючи ініціативність, водночас постійно вагається, через те що її думки, досягнення і переживання не поділяються значущими для неї дорослими (це не підтвердиться за умови низького інтелектуального розвитку).
   Отже, зважаючи на широкий діапазон відповідей, що нале¬жать до середнього рівня, ви мо¬жете визначити, де приблизно за числовим значенням знаходиться ваша відповідь і наскільки вам потрібно вносити зміни у вихо¬вання дитини.
    Що стосується низького рівня, то чи не спадало вам на дум¬ку, що ви багато часу віддаєте службовим обов'язкам, а на ди¬тину його просто не вистачає? А може, ви не зовсім уявляєте собі, яким повинне бути вихован-ня? Ці та інші причини можуть призвести до збідніння інтелектуальних вражень та позитивних переживань дитини внаслідок одноманітності середовища, інертності та різних страхів, у тому числі й нового - через надмірну імпульсивність, роздратованість, суворість та залякування з боку батьків. Такий стан справ не тільки не сприяє розвиткові здібностей дитини, а й травмує її особистість.
  І останнє - будьте щирі самі з собою. Адже ця анкета - тільки для вас.
 

Опубліковано 02.08.2016 автор Христопалова Валентина Павлівна

<< Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Наступна >>