ЕЛЕКТРИЧНА НЕНРГІЯ 2022

Електрична енергія 2022
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-16-005797-b
Ідентифікатор плану закупівлі: UA-P-2021-12-16-004855-b
На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії», під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» від постачання електричної енергії, було створено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», з метою здійснення діяльності з постачання електричної енергії споживачам. Абзацами 1-8 пункту 13 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017 (зі змінами від 23.11.2018 №2628-VIII) визначені наступні вимоги стосовно діяльності нового (відокремленого) постачальника електричної енергії: «… під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу вертикально інтегрований суб'єкт господарювання повинен до 1 січня 2019 року вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання. З метою забезпечення надійного та безперервного постачання електричної енергії побутовим та малим не побутовим споживачам відокремлення оператора системи розподілу, … здійснюється з урахуванням вимог цього пункту, а саме: суб'єкт господарювання, створений у результаті здійснення заходів з відокремлення з метою забезпечення постачання електричної енергії споживачам, у строк не пізніше ніж 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов'язаний в установленому порядку отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії; упродовж чотирьох років з 1 січня 2019 року такий електропостачальник, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, яка визначається як область, міста Київ та Севастополь, Автономна Республіка Крим, на якій до відокремлення провадив свою діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом вертикально інтегрований суб'єкт господарювання. Упродовж строку виконання електропостачальником, створеним у результаті здійснення заходів з відокремлення, функцій постачальника універсальних послуг: тариф на послуги постачальника універсальних послуг встановлюється Регулятором відповідно до затвердженої ним Методики; надання універсальних послуг здійснюється з дотриманням умов щодо виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, передбачених статтею 62 цього Закону…». На виконання вищенаведених вимог законодавства, постановою НКРЕКП № 429 від 14.06.2018 р. ТОВ «РОЕК» надано ліцензію з постачання електричної енергії споживачу та на якого покладається виконання функції постачальника універсальної послуги на території Рівненської області (відповідно до Постанови НКРЕКП від 26.10.2018 №1268 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо передачі даних побутових та малих непобутових споживачів постачальнику електричної енергії, на якого відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» покладається виконання функції універсальної послуги на закріпленій території»). Територією ліцензованої діяльності ТОВ «РОЕК», як постачальника універсальних послуг, являється територія Рівненської області, оскільки на цій території здійснював діяльність попередній постачальник за регульованим тарифом (ПрАТ «Рівнеобленерго», який в результаті заходів відокремлення створив ТОВ «РОЕК»). Отже, в силу вище перелічених вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та за результатом заходів з відокремлення - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" почало виконувати функції постачальника універсальних послуг на території Рівненської області протягом чотирьох років, починаючи з 01.01.2019 р. Ч.1 та п.2 ч.2 ст. 62 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначає, що з метою забезпечення загального економічного інтересу в електроенергетичній галузі України, необхідного для задоволення інтересів громадян, суспільства і держави, та забезпечення сталого довгострокового розвитку електроенергетичної галузі і конкурентоспроможності національної економіки України на учасників ринку відповідно до цієї статті можуть бути покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. До спеціальних обов’язків, що покладаються на учасників ринку електричної енергії відповідно до цього Закону для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, належать, виконання функцій постачальника універсальних послуг. Частиною 1 статті 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено, що універсальні послуги надаються постачальником таких послуг виключно побутовим та малим не побутовим споживачам. Відповідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» малий не побутовий споживач - споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт. А в абз.4 ч.2 ст.63 Законом України «Про ринок електричної енергії» зазначено, що: «…У межах території здійснення діяльності одного постачальника універсальних послуг не допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних послуг. Побутові та малі не побутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на недискримінаційних засадах». Питання формування ціни на універсальні послуги регулюється Постановою НКРЕКП від 05.10.2018 р. № 1177, якою затверджено «Порядок формування ціни на універсальні послуги», відповідно до вимог якої ТОВ «РОЕК» розраховуються ціни на універсальні послуги, з подальшим їх оприлюдненням на офіційному сайті ТОВ «РОЕК» та засобах масової інформації. Із наведеного вбачається, що порядок визначення ціни на універсальні послуги є нормативно регульованим, прозорим та відкритим. Крім цього, для ТОВ «РОЕК» середньорічна ціна на універсальну послугу у 2021 році, яка розраховується відповідно до п.3.11 Порядку формування ціни на універсальні послуги, затвердженими постановою НКРЕКП від 05.10.2018 №1177, була значно нижча середньорічних цін за «вільними цінами». Тому, враховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон), що вказує на застосування переговорної процедури якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання разі відсутності конкуренції з технічних причин на відповідному ринку, в наслідок чого договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг може бути укладено лише з одним постачальником через відсутність альтернативи, а також те, що ціна на електричну енергію ТОВ «РОЕК», як постачальника універсальної послуги є нижчою, у порівняні з цінами інших постачальників електричної енергії, тобто є економічно вигідною для Замовника і вказує на дотримання принципу «максимальної економії та ефективності» при закупівлі, надає Замовнику право застосувати переговорну процедуру.

 

 

Опубліковано 09.01.2023 автор Христопалова Валентина Павлівна

ЗВІТИ, БАЛАНС ЗДО ЗА І півріччя 2022 року

БАЛАНС на 01 липня 2022 року

/news/kcfinder/upload/files/%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%2001.07.2022.pdf

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями

/news/kcfinder/upload/files/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%2001.07.2022.pdf

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами  (форма N 7м) на 01 липня 2022 року

/news/kcfinder/upload/files/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%2001.07.2022.pdf

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 липня 2022 року

/news/kcfinder/upload/files/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20N%207%D0%BC.pdf

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 липня 2022 року

/news/kcfinder/upload/files/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за перше півріччя 2022 року

/news/kcfinder/upload/files/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83.pdf

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
(форма N 4-2м) за перше півріччя 2022 року

/news/kcfinder/upload/files/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%96%D0%B2%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%86%20%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F%202022.pdf

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)
за перше півріччя 2022 року

/news/kcfinder/upload/files/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%96%D0%B2%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%86%20%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F%202022.pdf

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2022 року

/news/kcfinder/upload/files/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%86%20%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F%202022%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2022 року

/news/kcfinder/upload/files/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83.pdf

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за перше півріччя 2022 року

/news/kcfinder/upload/files/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%86%20%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D1%87%D1%87%D1%8F%202022%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за перше півріччя 2022 року

/news/kcfinder/upload/files/%D0%9F%D0%9E%D0%AF%D0%A1%D0%9D%D0%AE%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%20%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%90%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%86%20%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F%202022%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf

Опубліковано 19.07.2022 автор Христопалова Валентина Павлівна

<< Попередня 1 2 3 Наступна >>